pracownia projektów elektrycznych i teletechnicznych

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne Sieci elektroenergetyczne Instalacje teleinformatyczne w budynkach CCTV Systemy alarmowe Instalacje odgromowe

Sieci elektroenergetyczne
Instalacje elektryczne w budynkach
Oświetlenie wewętrzne i zewnętrzne
Instalacje teleinformatyczne w budynkach
CCTV
Systemy alarmowe
pozostałe usługi

Zakres usług

Sieci elektroenergetyczne

Projekty sieci elektroenergetycznych obejmują sporządzenie dokumentacji prawnej oraz technicznej linii kablowych oraz napowietrznych średniego oraz niskiego napięcia jak również stacje transformatorowe słupowe i kontenerowe.

Instalacje elektryczne w budynkach

Projekty instalacji elektrycznych obejmują sporządzenie dokumentacji prawno-technicznej dla projektowanych obiektów, na którą składa się dobór rozdzielnic elektrycznych wraz aparatami zabezpieczającymi, rozprowadzenie oprzewodowania i okablowania oraz usytuowanie gniazd i wypustów zasilających.

Oświetlenie wewętrzne i zewnętrzne

Projekty oświetlenia wewnętrznego obejmują dokumentację oświetlenia podstawowego zgodnie z wymogami aktów prawnych i norm technicznych dotyczących oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach, ponad to oświetlenia awaryjnego zgodnie z wymogami aktów prawnych, norm technicznych i bhp dotyczących oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Projekty oświetlenia zewnętrznego obejmują dokumentację oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy zgodnie z wymogami aktów prawnych i norm technicznych dotyczących oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia architektonicznego podkreślającego walory estetyczne obiektów budowlanych.

Instalacje teleinformatyczne w budynkach

Projekty instalacji teleinformatycznych obejmują sporządzenie dokumentacji prawno-technicznej dla projektowanych obiektów, na którą składa się dobór oprzewodowania oraz optymalne usytuowanie i skonfigurowanie urządzeń telekomunikacyjnych dla potrzeb dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz internetowej.

network-4393372_1920.jpg
burglar-4194213_1920.jpg

CCTV & Systemy Alarmowe

Instalacje telewizji przemysłowej – CCTV. Instalacje sygnalizacji włamania i napadu

construction-2682641_1920.jpg
Kosztorysy branży elektrycznej i teletechnicznej
lightning-1621250_1920.jpg
Instalacje odgromowe i przepięciowe
photovoltaic-2814504_1920.jpg
Instalacje fotowoltaiczne

O mnie

Projektowaniem w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych zajmuję się od 2007r. Przez tych kilka lat w moim portfolio znalazły się domy jedno i wielorodzinne, budynki usługowo – handlowe i administracji publicznej, obiekty magazynowe, (nie) kończąc na stacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz obiektach przemysłowych.
Jesteście zainteresowani współpracą? Zapraszam do kontaktu!

ELTOMA Paweł Borek – pracownia projektów elektrycznych i teletechnicznych

Mącznik 8
97-225 Ujazd

NIP: 8331330706
REGON: 101089690

Formularz